Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
146

II W 968/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2019-11-07

Data publikacji: 2020-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 968/18 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 7 listopada 2019 roku. W dniu 24 sierpnia 2018 roku pokrzywdzony B. B. kierował samochodem osobowym marki S. (...) o nr rej. (...) na drodze krajowej K-73. (d. zezn. św. B. B. k. 53) W samochodzie tym na miejscu pasażera z przodu siedziała żona pokrzywdzonego M. B. (1) . (d. zezn. św. M. B. k. 19, 60-61) Natomiast z tyłu samochodu kierowanego przez pokrzywdzonego znajdowała się E. M. oraz małoletni M. B. (2) . (d. zezn. św
Czytaj więcej»

II W 988/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2019-02-14

Data publikacji: 2020-02-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 988/17 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 14 lutego 2019r. Sąd ustalił, co następuje: W dniu 19 października 2017 roku o godz. 14.05 w miejscowości M. z drogi prowadzącej do posesji na drogę gminną wyjeżdżał swoim samochodem marki M. o nr rej. (...) obwiniony F. R. (1) . W tym samym czasie w kierunku ww. pojazdu z prawej strony, drogą gminną, poruszał się F. (...) o nr rej. (...) kierowany przez B. F. poruszający się z prędkością około 50 km/h. F. R. (1) zajechał
Czytaj więcej»

I C 11/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2021-07-28

Data publikacji: 2022-06-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Jeżeli istotne warunki wynajmu proponowanego przez ubezpieczyciela (we współpracy z przedsiębiorcą wynajmującym pojazdy) czynią zadość potrzebie ochrony uzasadnionych potrzeb poszkodowanego, nie ma podstaw, by obciążać osoby zobowiązane do naprawienia szkody wyższymi kosztami związanymi ze skorzystaniem przez poszkodowanego z droższej oferty. (...)
Sygn. akt I C 11/21 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Beata Kozik Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Stępień po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2021 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa M. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą w S. przeciwko (...) z siedzibą w S. o zapłatę kwoty 492,00 zł I zasądza od pozwanego (...) z siedzibą w S. na rzecz powoda M. J
Czytaj więcej»

I C 239/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2021-07-01

Data publikacji: 2023-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 239/21 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Wilk - Król Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Stępień po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2021 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa P. D. przeciwko V. L. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej V. L. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda P. D. kwotę 5 773
Czytaj więcej»

I C 496/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2021-12-30

Data publikacji: 2023-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak tez
Sygn. akt I C 496/21 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Grzegorz Barnak po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2021 r. w Dębicy na posiedzeniu sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko R. P. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód (...) S.A. z siedzibą w B. wniósł przeciwko R. P. pozew o zapłatę kwoty 3.158,67 zł wraz z odsetkami umownymi za opóźnienie w wysokości dwukrot
Czytaj więcej»

I C 482/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2022-07-07

Data publikacji: 2023-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt I C 482/21 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2022 roku Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Grzegorz Barnak po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2022 roku w Dębicy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko A. P. o zapłatę oddala powództwo w całości; kosztami postępowania w postaci opłaty sądowej od pozwu w kwocie 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) obciąża powoda (...) S.A. z sied
Czytaj więcej»

I C 469/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2016-10-25

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Niepotwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu nie stanowi dowodu. Brak wykazania zasadności powództwa powoduje uzasadnione wątpliwości co do przytoczonych przez powoda w pozwie okoliczności faktycznych.
Sygn. akt I C 469/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Barnak Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Skarbek po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa K. M. S.A. w K. przeciwko A. G. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział I Cywilny z 25 października 2016 r. Powód wniósł poz
Czytaj więcej»

I C 818/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-06-09

Data publikacji: 2018-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu ograniczenie prawa do zachowku, może nastąpić tylko w sytuacjach wyjątkowych wskazujących na szczególnie rażące naruszenie norm moralnych przez uprawnionego do zachowku.
Sygn. akt I C 818/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa M. (...) przeciwko P. J. o zapłatę zachowku w kwocie 13 896,39 zł I Zasądza od pozwanego P. J. na rzecz powoda M. (...) kwotę 13 896,39 zł (trzynaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i tr
Czytaj więcej»

I Ns 619/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2018-01-09

Data publikacji: 2020-03-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustanowienie służebności drogi powinno stanowić wynik łącznej oceny: potrzeb nieruchomości nie mającej odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, najmniejszego obciążenia gruntu przez który droga ma przebiegać oraz interesu społeczno-gospodarczego.
Sygn. akt I Ns 619/14 POSTANOWIENIE Dnia 9 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Domińczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2018 r. w D. sprawy z wniosku K. R. i L. R. z udziałem K. S. , B. R. i J. W. (1) o ustanowienie drogi koniecznej p o s t a n a w i a : I Ustanowić na rzecz (...) działki nr (...) położonej w (...) gmina (...) objętej Księgą Wieczystą numer (...) prowad
Czytaj więcej»

I Ns 562/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2021-05-05

Data publikacji: 2023-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Data pewna jako data rozpoczęcia władztwa nad rzeczą.
Sygn. akt I Ns 562/18 POSTANOWIENIE Dnia 5 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Dębicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Wilk-Król Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Stępień po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2021 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z wniosku R. M. (1) z udziałem R. Z. , M. K. , T. D. , R. T. (1) , R. T. (2) , K. Z. (1) , T. Z. , K. P. , R. K. , B. M. , A. T. (1) , A. T. (2) o zasiedzenie postanawia: I umorzyć postępowanie co do działki nr (...) o p
Czytaj więcej»