Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
149

I C 239/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2021-07-01

Data publikacji: 2023-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 239/21 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Wilk - Król Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Stępień po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2021 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa P. D. przeciwko V. L. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej V. L. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda P. D. kwotę 5 773
Czytaj więcej»

I C 469/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2016-10-25

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Niepotwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu nie stanowi dowodu. Brak wykazania zasadności powództwa powoduje uzasadnione wątpliwości co do przytoczonych przez powoda w pozwie okoliczności faktycznych.
Sygn. akt I C 469/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Barnak Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Skarbek po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa K. M. S.A. w K. przeciwko A. G. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział I Cywilny z 25 października 2016 r. Powód wniósł poz
Czytaj więcej»

I C 371/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2022-09-09

Data publikacji: 2023-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt I C 371/22 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Grzegorz Barnak Protokolant: st. asyst. sędz. Damian Kusibab po rozpoznaniu w dniu 9 września 2022 roku w Dębicy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu przeciwko J. J. o zapłatę zasądza od pozwanego J. J. na rzecz powoda (...) (Luxembourg) S.A. z siedzibą w L. kwotę
Czytaj więcej»

I C 818/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-06-09

Data publikacji: 2018-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu ograniczenie prawa do zachowku, może nastąpić tylko w sytuacjach wyjątkowych wskazujących na szczególnie rażące naruszenie norm moralnych przez uprawnionego do zachowku.
Sygn. akt I C 818/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa M. (...) przeciwko P. J. o zapłatę zachowku w kwocie 13 896,39 zł I Zasądza od pozwanego P. J. na rzecz powoda M. (...) kwotę 13 896,39 zł (trzynaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i tr
Czytaj więcej»

I C 741/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2019-09-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 741/16 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 28 kwietnia 2017r. W pozwie wniesionym do tut. Sądu powód Ł. M. domagał się zasądzenia od pozwanej (...) SA z siedzibą w W. kwoty 26.632,61 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 27 listopada 2015r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów procesu. Uzasadniając powód wskazał między innymi, że zawarł z pozwaną Umowę (...) z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Reg
Czytaj więcej»

I C 1257/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2018-01-09

Data publikacji: 2018-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1257/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Domińczak po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2018 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa e. (...) z siedzibą w W. przeciwko K. C. o zapłatę kwoty 8.309,36 zł I Oddala powództwo. II Kosztami uiszczonej opłaty sądowej od pozwu w kwocie 300,00 zł (słownie: trzysta zł
Czytaj więcej»

I C 1172/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2020-02-17

Data publikacji: 2021-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt I C 1172/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Grzegorz Barnak Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Skorupa po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2020 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko M. K. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. K. na rzecz powoda M. B. kwotę 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27 marca 2018r. do d
Czytaj więcej»

I C 1882/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2018-07-20

Data publikacji: 2020-03-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność zarządcy drogi za utrzymanie dróg publicznych oceniania jest na zasadach ogólnych, to jest na podstawie art. 415k.c.
Sygn. akt I C 1882/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Domińczak po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2018 roku w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa A. O. (1) przeciwko Towarzystwo (...) w W. o zapłatę kwoty 30.000,00 zł I Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powódki A. O. (1) kwotę 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysi
Czytaj więcej»

I Ns 253/22

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2022-10-21

Data publikacji: 2023-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: I Ns 253/22 POSTANOWIENIE Dnia 21 października 2022 r. Sąd Rejonowy w Dębicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Grzegorz Barnak po rozpoznaniu w dniu 21 października 2022 r. w Dębicy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Z. S. (1) , R. R. , M. R. z udziałem C. K. , J. K. (1) o rozgraniczenie p o s t a n a w i a : zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 15 zzs2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąz
Czytaj więcej»

I Ns 805/10

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2014-08-12

Data publikacji: 2016-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeżeli z ustalonych okoliczności faktycznych wynika, że w okresie biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, a łączny czas posiadania obecnego posiadacza samoistnego i jego poprzednika prowadzi do zasiedzenia, to doliczenie okresu poprzednika Sąd powinien uwzględnić z urzędu i nie jest w tym zakresie związany żądaniem wniosku.
Sygn. akt I Ns 805/10 POSTANOWIENIE Dnia 12 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: protokolant Edyta Bełzo - Bielańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 sierpnia 2014 r. w (...) sprawy z wniosku Gminy M. (...) z udziałem L. R. , Skarbu Państwa – Starosty (...) , A. R. , J. S. (1) o zasiedzenie p o s t a n a w i a : I Uwidocznić mapę uzupełniającą z dnia 3 marca 2011 r. L.ks.rob. (...) sporządzoną przez biegłego geode
Czytaj więcej»