Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
151

I C 11/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2021-07-28

Data publikacji: 2022-06-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Jeżeli istotne warunki wynajmu proponowanego przez ubezpieczyciela (we współpracy z przedsiębiorcą wynajmującym pojazdy) czynią zadość potrzebie ochrony uzasadnionych potrzeb poszkodowanego, nie ma podstaw, by obciążać osoby zobowiązane do naprawienia szkody wyższymi kosztami związanymi ze skorzystaniem przez poszkodowanego z droższej oferty. (...)
Sygn. akt I C 11/21 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Beata Kozik Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Stępień po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2021 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa M. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą w S. przeciwko (...) z siedzibą w S. o zapłatę kwoty 492,00 zł I zasądza od pozwanego (...) z siedzibą w S. na rzecz powoda M. J
Czytaj więcej»

I C 116/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2016-02-19

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pozostawienie w mocy służebności wpisanej na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1874r. o założeniu i wewnętrznym urządzeniu ksiąg gruntowych dla Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Królewskim
Sygn. akt I C 116/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Barnak Protokolant: Ewelina Susz po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2016 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa S. C. przeciwko A. D. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym I oddala powództwo; II zasądza od powoda S. C. na rzecz pozwanej A. D. kwotę 617,00 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem
Czytaj więcej»

I C 224/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2022-02-18

Data publikacji: 2022-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak tez
Sygn. akt I C 224/20 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2022 roku Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Grzegorz Barnak po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2022 roku w Dębicy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki M. M. na rzecz pozwanego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. kwotę 917,00 zł (słownie: dziewięćset siedemnaście złotych) wr
Czytaj więcej»

I C 371/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2022-09-09

Data publikacji: 2023-09-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt I C 371/22 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Grzegorz Barnak Protokolant: st. asyst. sędz. Damian Kusibab po rozpoznaniu w dniu 9 września 2022 roku w Dębicy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu przeciwko J. J. o zapłatę zasądza od pozwanego J. J. na rzecz powoda (...) (Luxembourg) S.A. z siedzibą w L. kwotę
Czytaj więcej»

I C 659/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2021-07-26

Data publikacji: 2022-05-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: W sprawie o odszkodowanie za szkodę w pojeździe mechanicznym, gdy w następstwie kolizji uszkodzeniu uległy części oryginalne i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe, poszkodowanemu co do zasady powinno przysługiwać prawo do odszkodowania ustalonego według cen części oryginalnych pochodzących bezpośrednio od producenta pojazdu.
Sygn. akt I C 659/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Beata Kozik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Madura po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2021 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko (...) S. A. z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 4.084,20 zł I Zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda (
Czytaj więcej»

I C 741/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2019-09-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 741/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Barnak Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Madura po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2017 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa Ł. M. przeciwko V. L. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) o zapłatę I zasądza od pozwanej V. L. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) na rzecz powoda Ł. M. kwotę 26.632,61 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sześ
Czytaj więcej»

I Ns 27/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej nie jest odszkodowaniem
Sygn. akt I Ns 27/14 POSTANOWIENIE Dnia 24 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2016 r. w D. sprawy z wniosku A. B. , U. P. z udziałem : P. B. , R. B. , P. K. o ustanowienie drogi koniecznej p o s t a n a w i a : I Ustanowić na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr (...) położonej w P. objętej Księgą Wieczystą nr (...) służebność przejazdu, prz
Czytaj więcej»

I Ns 2/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2016-09-20

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przestrzeń po której przedsiębiorca przesyłowy może się poruszać realizując służebność musi być oznaczona, przy czym jest to też przestrzeń w której właściciel nieruchomości obciążonej nie może podejmować działań, które przedsiębiorcy przesyłowemu utrudniłyby lub uniemożliwiłyby wykonywanie służebności.
Sygn. akt I Ns 2/15 POSTANOWIENIE Dnia 20 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2016 r. w Dębicy sprawy z wniosku P. M. z udziałem (...) S. A. z siedzibą w K. o ustanowienie służebności przesyłu p o s t a n a w i a : I Ustanowić na rzecz każdoczesnego właściciela urządzenia przesyłowego linii energetycznej średniego napięcia 15kV relacji (...
Czytaj więcej»

I Ns 231/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-04-21

Data publikacji: 2018-11-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Na gruncie art. 945 § 1 pkt 1 k.c., który w szczególny sposób chroni swobodę testowania, nie wskazując, nawet przykładowo, jakichkolwiek przyczyn mogących ją wyłączać, należy przyjąć, że choroba testatora i ogólny stan jego zdrowia, które doprowadziły do takiego osłabienia jego aktywności i siły woli, że nie jest zdolny, mimo posiadania (...)
Sygn. akt I Ns 231/16 POSTANOWIENIE Dnia 21 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Skarbek Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2017 r. w D. sprawy z wniosku A. z udziałem J. , Z. , K. , M. o stwierdzenie nabycia spadku po J. synu (...) I Stwierdza, że spadek po J. synu (...) zmarłym dnia (...) 2016 r. w (...) ostatnio stale zamieszkałym w (...) na podstawie testamentu n
Czytaj więcej»

I Ns 545/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2020-12-13

Data publikacji: 2023-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Stan posiadania przedmiotu rozgraniczenia będący podstawą wydania Aktów Własności Ziemi, jest stanem prawnym w rozumieniu art. 153 kc i może być ustalony w postępowaniu rozgraniczeniowym.
Sygn. akt I Ns 545/19 POSTANOWIENIE Dnia 13 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Wilk-Król Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Stępień po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2021 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z wniosku K. A. , I. K. z udziałem L. L. (1) , Z. L. o rozgraniczenie postanawia: 1 dokonać rozgraniczenia między nieruchomością położoną w obrębie ewidencyjnym G. , gmina C. , oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz
Czytaj więcej»