Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
77

I C 469/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2016-10-25

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Niepotwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu nie stanowi dowodu. Brak wykazania zasadności powództwa powoduje uzasadnione wątpliwości co do przytoczonych przez powoda w pozwie okoliczności faktycznych.
Sygn. akt I C 469/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Barnak Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Skarbek po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa K. M. S.A. w K. przeciwko A. G. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział I Cywilny z 25 października 2016 r. Powód wniósł poz
Czytaj więcej»

I C 741/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2019-09-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 741/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Barnak Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Madura po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2017 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa Ł. M. przeciwko V. L. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) o zapłatę I zasądza od pozwanej V. L. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) na rzecz powoda Ł. M. kwotę 26.632,61 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sześ
Czytaj więcej»

I C 741/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2019-09-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 741/16 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 28 kwietnia 2017r. W pozwie wniesionym do tut. Sądu powód Ł. M. domagał się zasądzenia od pozwanej (...) SA z siedzibą w W. kwoty 26.632,61 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 27 listopada 2015r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów procesu. Uzasadniając powód wskazał między innymi, że zawarł z pozwaną Umowę (...) z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Reg
Czytaj więcej»

I C 778/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2014-11-28

Data publikacji: 2015-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wykonanie przez sprawcę wypadku orzeczonego wobec niego środka karnego w postaci nawiązki nie pozbawia go możliwości wystąpienia przeciwko ubezpieczycielowi z roszczeniem regresowym na podstawie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie ma bowiem znaczenie czy sprawca spełnił świadczenie wobec poszkodowanego (...)
Sygn. akt I C 778/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2014 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa S. K. przeciwko C. (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w P. o zapłatę kwoty 2 000,00zł I Zasądza od pozwanego C. (...) Towarzystwo (...) z siedzibą w P. na rzecz powoda S. K. kwotę 2 000,00zł (dwa t
Czytaj więcej»

I C 818/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-06-09

Data publikacji: 2018-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu ograniczenie prawa do zachowku, może nastąpić tylko w sytuacjach wyjątkowych wskazujących na szczególnie rażące naruszenie norm moralnych przez uprawnionego do zachowku.
Sygn. akt I C 818/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa M. (...) przeciwko P. J. o zapłatę zachowku w kwocie 13 896,39 zł I Zasądza od pozwanego P. J. na rzecz powoda M. (...) kwotę 13 896,39 zł (trzynaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i tr
Czytaj więcej»

I C 813/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-08-18

Data publikacji: 2018-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Stosownie do przepisu art. 483 § 1 k.c. karę umowna można zastrzec w umowie wyłącznie celem naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.
Sygn. akt I C 813/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2017 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa G. (...) z siedzibą w B. przeciwko Z. C. o zapłatę kwoty 5 304,80 zł I Uchyla w całości nakaz zapłaty w postepowaniu nakazowym z dnia 17 sierpnia 2016r. wydany przez Sąd Rejonowy w B. I Wydzi
Czytaj więcej»

II K 431/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2019-01-30

Data publikacji: 2019-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 431/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Mielecki Protokolant: st. sekr. Halina Pieniążek w obecności oskarżycielki posiłkowej A. F. oraz jej pełnomocnika adw. J. H. po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2018 r., 4 lipca 2018 r., 3 września 2018 r., 12 grudnia 2018 r., 30 stycznia 2019 r. sprawy karnej J. F. s. E. i M. , ur. (...) w B. , oskarżonego o to, że: I. w okresie od 5
Czytaj więcej»

II W 555/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2018-03-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: Naruszenie innych przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
Sygn. akt II W 555/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Waldemar Krok Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 19.10.2017 r. sprawy A. B. syna P. i J. ur. (...) w D. obwinionego o to, że: w dniu 14 kwietnia 2017 roku około godz. 10:15 w miejscowości P. , gmina D. , woj. (...) na drodze gminnej, jadąc jako kierujący samochodem osobowym marki R. (...) o nr rej. (...) na wysokości swojej pose
Czytaj więcej»

II W 555/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2018-03-29

trafność 100%

Sygn. akt II W 555/17 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 19 października 2017 roku Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Obwiniony A. B. jest sąsiadem M. W. . Mieszkają w miejscowości P. . Pomiędzy nimi istnieje konflikt. Obwiniony w dniu 14 kwietnia 2017 roku około godz. 10.15 kierując swoim samochodem osobowym marki R. (...) o nr rej. (...) po drodze gminnej na wysokości swojej posesji (...) zatrzymał swój samochód, po czym wysiadł z niego celem otworzenia bramy. Obwiniony w
Czytaj więcej»

II W 688/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-09-29

Data publikacji: 2018-03-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: Niezachowanie należytej ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Sygn. akt II W 688/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Waldemar Krok Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniach 20.01.2017 r., 10.08.2017 r., 26.09.2017 r. sprawy A. K. syna E. i W. ur. (...) w D. obwinionego o to, że : w dniu 2 maja 2016 roku około godz. 13:45 w D. , woj. (...) , kierując samochodem marki V. (...) o nr rej. (...) spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sp
Czytaj więcej»