Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
49

II K 775/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2016-03-17

trafność 100%

Sygn. akt II K 775/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Wilk-Król Protokolant: st. sekr. sądowy Marcin Foryński-Kastoris po rozpoznaniu w dniach 27.03.2015 r., 22.05.2015 r., 08.07.2015 r., 19.08.2015 r., 07.10.2015 r., 08.12.2015 r. sprawy przeciwko J. K. (1) , synowi J. i A. , ur. (...) w Ł. oskarżonemu o to, że: w okresie od sierpnia 2004 roku do 13 sierpnia 2014 roku w P. , woj. (
Czytaj więcej»

II W 150/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-10-17

Data publikacji: 2018-03-29

trafność 100%

Sygn. akt II W 150/17 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 17 października 2017 roku Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Obwiniona H. P. mieszka w miejscowości P. nr 126. Jest ona właścicielką działki nr (...) . Północna część działki o nr (...) przylega do drogi publicznej, jest ogrodzona i zabudowana budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Po stronie zachodniej działki nr (...) znajduje się działka nr (...) , własności K. N. , która pozostaje w związku małżeńskim z M. N. . P
Czytaj więcej»

II W 555/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2018-03-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: Naruszenie innych przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
Sygn. akt II W 555/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Waldemar Krok Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 19.10.2017 r. sprawy A. B. syna P. i J. ur. (...) w D. obwinionego o to, że: w dniu 14 kwietnia 2017 roku około godz. 10:15 w miejscowości P. , gmina D. , woj. (...) na drodze gminnej, jadąc jako kierujący samochodem osobowym marki R. (...) o nr rej. (...) na wysokości swojej pose
Czytaj więcej»

II W 688/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-09-29

Data publikacji: 2018-03-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: Niezachowanie należytej ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Sygn. akt II W 688/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Waldemar Krok Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniach 20.01.2017 r., 10.08.2017 r., 26.09.2017 r. sprawy A. K. syna E. i W. ur. (...) w D. obwinionego o to, że : w dniu 2 maja 2016 roku około godz. 13:45 w D. , woj. (...) , kierując samochodem marki V. (...) o nr rej. (...) spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sp
Czytaj więcej»

II W 555/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2018-03-29

trafność 100%

Sygn. akt II W 555/17 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 19 października 2017 roku Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Obwiniony A. B. jest sąsiadem M. W. . Mieszkają w miejscowości P. . Pomiędzy nimi istnieje konflikt. Obwiniony w dniu 14 kwietnia 2017 roku około godz. 10.15 kierując swoim samochodem osobowym marki R. (...) o nr rej. (...) po drodze gminnej na wysokości swojej posesji (...) zatrzymał swój samochód, po czym wysiadł z niego celem otworzenia bramy. Obwiniony w
Czytaj więcej»

II W 704/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2015-09-23

Data publikacji: 2016-04-26

trafność 100%

Sygn. akt II W 704/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Wilk-Król Protokolant: st. sekr. sądowy Marcin Foryński-Kastoris po rozpoznaniu w dniu 23.09.2015 r. sprawy przeciwko B. S. , synowi A. i E. , ur. (...) w T. obwinionemu o to, że: w dniu 08.04.2015 r. o godz. 22:03 w woj. (...) , w miejscowości M. , kierując zespołem pojazdów: samochodem ciężarowym marki R. (...) o nr rej. (...)
Czytaj więcej»

III RC 44/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2016-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód osadzony w zakładzie karnym za przestępstwo umyślne, domagał się obniżenia alimentów dla małoletniego syna.
Sygn.akt III RC 44/14 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 lutego 2015 r. Powód P. C. w pozwie skierowanym do tut. Sądu w dniu 6 marca 2014 r. przeciwko małoletniemu pozwanemu B. C. (1) reprezentowanemu przez matkę B. C. (2) wniósł o obniżenie alimentów z kwoty po 500 zł miesięcznie do kwoty po 300 zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu podał, iż małoletni pozwany pochodzi ze związku małżeńskiego powoda z B. C. (2) . Alimenty w przywołanej wysokości zostały nałożone na powoda na
Czytaj więcej»

III RC 141/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2015-03-16

Data publikacji: 2015-11-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zupełne zerwanie pożycia małżeńskiego nie uchyla obowiązku przewidzianego w art. 27 kriop. Zakres tego obowiązku wyznaczają przepisy art. 136 kriop.
Sygn.akt III RC 141/14 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 5 marca 2015 r. Pozwem skierowanym do tut. Sądu w dniu 15 lipca 2014 r. powódka H. G. zwróciła się przeciwko E. G. o zasądzenie kwoty po 800,00 zł miesięcznie tytułem przyczynienia się do zaspokajania potrzeb rodziny, poczynając od dnia 1 lipca 2014 r., płatnej do rąk powódki do dnia 1-go każdego następującego po sobie miesiąca z góry, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat oraz o z
Czytaj więcej»

I C 116/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2016-02-19

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pozostawienie w mocy służebności wpisanej na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1874r. o założeniu i wewnętrznym urządzeniu ksiąg gruntowych dla Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Królewskim
Sygn. akt I C 116/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Barnak Protokolant: Ewelina Susz po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2016 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa S. C. przeciwko A. D. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym I oddala powództwo; II zasądza od powoda S. C. na rzecz pozwanej A. D. kwotę 617,00 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem
Czytaj więcej»

I C 469/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2016-10-25

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Niepotwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu nie stanowi dowodu. Brak wykazania zasadności powództwa powoduje uzasadnione wątpliwości co do przytoczonych przez powoda w pozwie okoliczności faktycznych.
Sygn. akt I C 469/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Barnak Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Skarbek po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa K. M. S.A. w K. przeciwko A. G. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział I Cywilny z 25 października 2016 r. Powód wniósł poz
Czytaj więcej»