Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
60

II W 555/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2018-03-29

trafność 100%

Sygn. akt II W 555/17 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 19 października 2017 roku Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Obwiniony A. B. jest sąsiadem M. W. . Mieszkają w miejscowości P. . Pomiędzy nimi istnieje konflikt. Obwiniony w dniu 14 kwietnia 2017 roku około godz. 10.15 kierując swoim samochodem osobowym marki R. (...) o nr rej. (...) po drodze gminnej na wysokości swojej posesji (...) zatrzymał swój samochód, po czym wysiadł z niego celem otworzenia bramy. Obwiniony w
Czytaj więcej»

II W 688/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-09-29

Data publikacji: 2018-03-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: Niezachowanie należytej ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Sygn. akt II W 688/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Waldemar Krok Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniach 20.01.2017 r., 10.08.2017 r., 26.09.2017 r. sprawy A. K. syna E. i W. ur. (...) w D. obwinionego o to, że : w dniu 2 maja 2016 roku około godz. 13:45 w D. , woj. (...) , kierując samochodem marki V. (...) o nr rej. (...) spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sp
Czytaj więcej»

II W 704/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2015-09-23

Data publikacji: 2016-04-26

trafność 100%

Sygn. akt II W 704/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Wilk-Król Protokolant: st. sekr. sądowy Marcin Foryński-Kastoris po rozpoznaniu w dniu 23.09.2015 r. sprawy przeciwko B. S. , synowi A. i E. , ur. (...) w T. obwinionemu o to, że: w dniu 08.04.2015 r. o godz. 22:03 w woj. (...) , w miejscowości M. , kierując zespołem pojazdów: samochodem ciężarowym marki R. (...) o nr rej. (...)
Czytaj więcej»

III RC 44/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2016-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód osadzony w zakładzie karnym za przestępstwo umyślne, domagał się obniżenia alimentów dla małoletniego syna.
Sygn.akt III RC 44/14 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 lutego 2015 r. Powód P. C. w pozwie skierowanym do tut. Sądu w dniu 6 marca 2014 r. przeciwko małoletniemu pozwanemu B. C. (1) reprezentowanemu przez matkę B. C. (2) wniósł o obniżenie alimentów z kwoty po 500 zł miesięcznie do kwoty po 300 zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu podał, iż małoletni pozwany pochodzi ze związku małżeńskiego powoda z B. C. (2) . Alimenty w przywołanej wysokości zostały nałożone na powoda na
Czytaj więcej»

III RC 141/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2015-03-16

Data publikacji: 2015-11-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zupełne zerwanie pożycia małżeńskiego nie uchyla obowiązku przewidzianego w art. 27 kriop. Zakres tego obowiązku wyznaczają przepisy art. 136 kriop.
Sygn.akt III RC 141/14 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 5 marca 2015 r. Pozwem skierowanym do tut. Sądu w dniu 15 lipca 2014 r. powódka H. G. zwróciła się przeciwko E. G. o zasądzenie kwoty po 800,00 zł miesięcznie tytułem przyczynienia się do zaspokajania potrzeb rodziny, poczynając od dnia 1 lipca 2014 r., płatnej do rąk powódki do dnia 1-go każdego następującego po sobie miesiąca z góry, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat oraz o z
Czytaj więcej»

I C 741/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2019-09-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 741/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Barnak Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Madura po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2017 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa Ł. M. przeciwko V. L. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) o zapłatę I zasądza od pozwanej V. L. Towarzystwo (...) S.A. V. (...) na rzecz powoda Ł. M. kwotę 26.632,61 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sześ
Czytaj więcej»

I Ns 2/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2016-09-20

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przestrzeń po której przedsiębiorca przesyłowy może się poruszać realizując służebność musi być oznaczona, przy czym jest to też przestrzeń w której właściciel nieruchomości obciążonej nie może podejmować działań, które przedsiębiorcy przesyłowemu utrudniłyby lub uniemożliwiłyby wykonywanie służebności.
Sygn. akt I Ns 2/15 POSTANOWIENIE Dnia 20 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2016 r. w Dębicy sprawy z wniosku P. M. z udziałem (...) S. A. z siedzibą w K. o ustanowienie służebności przesyłu p o s t a n a w i a : I Ustanowić na rzecz każdoczesnego właściciela urządzenia przesyłowego linii energetycznej średniego napięcia 15kV relacji (...
Czytaj więcej»

I Ns 231/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-04-21

Data publikacji: 2018-11-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Na gruncie art. 945 § 1 pkt 1 k.c., który w szczególny sposób chroni swobodę testowania, nie wskazując, nawet przykładowo, jakichkolwiek przyczyn mogących ją wyłączać, należy przyjąć, że choroba testatora i ogólny stan jego zdrowia, które doprowadziły do takiego osłabienia jego aktywności i siły woli, że nie jest zdolny, mimo posiadania (...)
Sygn. akt I Ns 231/16 POSTANOWIENIE Dnia 21 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Skarbek Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2017 r. w D. sprawy z wniosku A. z udziałem J. , Z. , K. , M. o stwierdzenie nabycia spadku po J. synu (...) I Stwierdza, że spadek po J. synu (...) zmarłym dnia (...) 2016 r. w (...) ostatnio stale zamieszkałym w (...) na podstawie testamentu n
Czytaj więcej»

I Ns 805/10

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2014-08-12

Data publikacji: 2016-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeżeli z ustalonych okoliczności faktycznych wynika, że w okresie biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, a łączny czas posiadania obecnego posiadacza samoistnego i jego poprzednika prowadzi do zasiedzenia, to doliczenie okresu poprzednika Sąd powinien uwzględnić z urzędu i nie jest w tym zakresie związany żądaniem wniosku.
Sygn. akt I Ns 805/10 POSTANOWIENIE Dnia 12 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: protokolant Edyta Bełzo - Bielańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 sierpnia 2014 r. w (...) sprawy z wniosku Gminy M. (...) z udziałem L. R. , Skarbu Państwa – Starosty (...) , A. R. , J. S. (1) o zasiedzenie p o s t a n a w i a : I Uwidocznić mapę uzupełniającą z dnia 3 marca 2011 r. L.ks.rob. (...) sporządzoną przez biegłego geode
Czytaj więcej»

II K 182/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2018-10-03

Data publikacji: 2019-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 182/18 D. , dn. 3 października 2018 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Jerzy Piękoś Protokolant: st. sekr. I. H. po rozpoznaniu w dniu 14.06.18 r., 3.10.18 r. sprawy karnej M. B. s. S. i M. z d. S. , ur. (...) w D. oskarżonego o to, że: w dniu 1 stycznia 2017 roku w D. , woj. (...) naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy policji J. K. i D. O. podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych p
Czytaj więcej»