Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
139

I C 116/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2016-02-19

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pozostawienie w mocy służebności wpisanej na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1874r. o założeniu i wewnętrznym urządzeniu ksiąg gruntowych dla Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Królewskim
Sygn. akt I C 116/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Barnak Protokolant: Ewelina Susz po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2016 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa S. C. przeciwko A. D. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym I oddala powództwo; II zasądza od powoda S. C. na rzecz pozwanej A. D. kwotę 617,00 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem
Czytaj więcej»

I C 496/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2021-12-30

Data publikacji: 2023-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak tez
Sygn. akt I C 496/21 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Grzegorz Barnak po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2021 r. w Dębicy na posiedzeniu sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko R. P. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód (...) S.A. z siedzibą w B. wniósł przeciwko R. P. pozew o zapłatę kwoty 3.158,67 zł wraz z odsetkami umownymi za opóźnienie w wysokości dwukrot
Czytaj więcej»

I C 818/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-06-09

Data publikacji: 2018-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu ograniczenie prawa do zachowku, może nastąpić tylko w sytuacjach wyjątkowych wskazujących na szczególnie rażące naruszenie norm moralnych przez uprawnionego do zachowku.
Sygn. akt I C 818/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa M. (...) przeciwko P. J. o zapłatę zachowku w kwocie 13 896,39 zł I Zasądza od pozwanego P. J. na rzecz powoda M. (...) kwotę 13 896,39 zł (trzynaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i tr
Czytaj więcej»

I C 843/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-10-13

Data publikacji: 2020-03-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Niewątpliwie śmierć danej osoby przerywa bezpośrednią więź pomiędzy osobą zmarłą i jej najbliższymi. Uszczerbek więc o charakterze niemajątkowym, wywołany zerwaniem tej więzi jest objęty hipotezą normy zawartej w art. 446 § 4 k.c. W ramach tego postępowania mieszczą się także cierpienia bliskich związane z okolicznościami samej śmierci (...)
Sygn. akt I C 843/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Madura po rozpoznaniu w dniu 13 października 2017 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa Z. B. , I. B. przeciwko B. (...) z siedzibą w R. o zapłatę zadośćuczynienia w kwotach po 50 000,00 zł I Zasądza od pozwanego (...) z siedzibą w (...) na rzecz powoda Z. B. kwotę 25 000
Czytaj więcej»

I C 1172/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2020-02-17

Data publikacji: 2021-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt I C 1172/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Grzegorz Barnak Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Skorupa po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2020 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko M. K. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. K. na rzecz powoda M. B. kwotę 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27 marca 2018r. do d
Czytaj więcej»

I C 1257/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2018-01-09

Data publikacji: 2018-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1257/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Domińczak po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2018 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa e. (...) z siedzibą w W. przeciwko K. C. o zapłatę kwoty 8.309,36 zł I Oddala powództwo. II Kosztami uiszczonej opłaty sądowej od pozwu w kwocie 300,00 zł (słownie: trzysta zł
Czytaj więcej»

I C 1309/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2015-03-04

Data publikacji: 2015-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Z art. 6 k.c. wynika dla Sądu obowiązek rozstrzygnięcia merytorycznego nawet wtedy, gdy postępowanie dowodowe nie miało właściwie ze względu na bezczynność strony miejsca. W takiej sytuacji Sąd winien orzec na niekorzyść strony, która twierdzenia i roszczenia swe opierała na faktach nieudowodnionych
Sygn. akt I C 1309/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) W. przeciwko W. S. o zapłatę kwoty 10 299,62zł I Oddala powództwo; II Kosztami uiszczonej opłaty sądowej od pozwu w kwocie 515,00zł obciąża powoda (...) (...) W. . Uzasadnienie wyroku za
Czytaj więcej»

I C 1882/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2018-07-20

Data publikacji: 2020-03-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność zarządcy drogi za utrzymanie dróg publicznych oceniania jest na zasadach ogólnych, to jest na podstawie art. 415k.c.
Sygn. akt I C 1882/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Domińczak po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2018 roku w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa A. O. (1) przeciwko Towarzystwo (...) w W. o zapłatę kwoty 30.000,00 zł I Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powódki A. O. (1) kwotę 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysi
Czytaj więcej»

I Ns 2/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2016-09-20

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przestrzeń po której przedsiębiorca przesyłowy może się poruszać realizując służebność musi być oznaczona, przy czym jest to też przestrzeń w której właściciel nieruchomości obciążonej nie może podejmować działań, które przedsiębiorcy przesyłowemu utrudniłyby lub uniemożliwiłyby wykonywanie służebności.
Sygn. akt I Ns 2/15 POSTANOWIENIE Dnia 20 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2016 r. w Dębicy sprawy z wniosku P. M. z udziałem (...) S. A. z siedzibą w K. o ustanowienie służebności przesyłu p o s t a n a w i a : I Ustanowić na rzecz każdoczesnego właściciela urządzenia przesyłowego linii energetycznej średniego napięcia 15kV relacji (...
Czytaj więcej»

I Ns 27/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej nie jest odszkodowaniem
Sygn. akt I Ns 27/14 POSTANOWIENIE Dnia 24 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2016 r. w D. sprawy z wniosku A. B. , U. P. z udziałem : P. B. , R. B. , P. K. o ustanowienie drogi koniecznej p o s t a n a w i a : I Ustanowić na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr (...) położonej w P. objętej Księgą Wieczystą nr (...) służebność przejazdu, prz
Czytaj więcej»