Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
97

II W 699/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2019-06-04

Data publikacji: 2019-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

D. , dnia 4 czerwca 2019 r. Sygn. akt II W 699/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Radzik Protokolant: st. sekr. sądowy Marcin Foryński-Kastoris po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2019 r. sprawy S. K. , syna (...) , ur. (...) w S. obwinionego o to, że : w dniu 19 maja 2018 roku w miejscowości S. , woj. (...) dokonał umyślnie uszkodzenia mienia, tj. uchwytu do kamery przy posesji nr (...) powodując straty w wys
Czytaj więcej»

II W 704/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2015-09-23

Data publikacji: 2016-04-26

trafność 100%

Sygn. akt II W 704/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Wilk-Król Protokolant: st. sekr. sądowy Marcin Foryński-Kastoris po rozpoznaniu w dniu 23.09.2015 r. sprawy przeciwko B. S. , synowi A. i E. , ur. (...) w T. obwinionemu o to, że: w dniu 08.04.2015 r. o godz. 22:03 w woj. (...) , w miejscowości M. , kierując zespołem pojazdów: samochodem ciężarowym marki R. (...) o nr rej. (...)
Czytaj więcej»

II W 948/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2019-09-06

Data publikacji: 2020-04-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 948/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 września 2019 r. Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia Katarzyna Radzik Protokolant: st. sekr. sądowy Marcin Foryński-Kastoris po rozpoznaniu w dniach 14 maja 2019 r. oraz 5 września 2019 r. sprawy A. Z. , syna M. i S. , ur. (...) – D. obwinionego o to, że : w dniu 10.02.2018 roku około godziny 16:55 w K. na ulicy (...) , znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, badanie urządzeniem A. I –
Czytaj więcej»

II W 968/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2019-11-07

Data publikacji: 2020-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 968/18 D. , dn. 7 listopada 2019 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący SSR Jerzy Piękoś Protokolant st. sekr. I. H. po rozpoznaniu dnia 16.05.19 r., 4.09.19 r., 7.11.19 r. sprawy przeciwko T. P. s. W. , ur. (...) w D. obwinionemu o to, że: w dniu 24 sierpnia 2018 r. około godz. 17.00 na drodze krajowej K-73, pomiędzy miejscowością Z. a K. , woj. (...) , kierując samochodem ciężarowym marki N. (...) o nr rej.
Czytaj więcej»

II W 968/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2019-11-07

Data publikacji: 2020-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 968/18 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 7 listopada 2019 roku. W dniu 24 sierpnia 2018 roku pokrzywdzony B. B. kierował samochodem osobowym marki S. (...) o nr rej. (...) na drodze krajowej K-73. (d. zezn. św. B. B. k. 53) W samochodzie tym na miejscu pasażera z przodu siedziała żona pokrzywdzonego M. B. (1) . (d. zezn. św. M. B. k. 19, 60-61) Natomiast z tyłu samochodu kierowanego przez pokrzywdzonego znajdowała się E. M. oraz małoletni M. B. (2) . (d. zezn. św
Czytaj więcej»

II W 988/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2019-02-14

Data publikacji: 2020-02-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 988/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Kuczma Protokolant: Agnieszka Szweda Oskarżyciel publiczny: nie brał udziału po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2018 r., 17 maja 2018 r., 9 sierpnia 2018 r. i 31 stycznia 2019 r. sprawy F. R. syna M. i J. zd. L. urodzonego (...) w Ł. obwinionego o to, że: w dniu 19.10.2017 r. o godz. 14.05 w miejscowości M. woj. (...) wyje
Czytaj więcej»

II W 988/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2019-02-14

Data publikacji: 2020-02-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 988/17 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 14 lutego 2019r. Sąd ustalił, co następuje: W dniu 19 października 2017 roku o godz. 14.05 w miejscowości M. z drogi prowadzącej do posesji na drogę gminną wyjeżdżał swoim samochodem marki M. o nr rej. (...) obwiniony F. R. (1) . W tym samym czasie w kierunku ww. pojazdu z prawej strony, drogą gminną, poruszał się F. (...) o nr rej. (...) kierowany przez B. F. poruszający się z prędkością około 50 km/h. F. R. (1) zajechał
Czytaj więcej»

III RC 44/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2016-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód osadzony w zakładzie karnym za przestępstwo umyślne, domagał się obniżenia alimentów dla małoletniego syna.
Sygn.akt III RC 44/14 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 lutego 2015 r. Powód P. C. w pozwie skierowanym do tut. Sądu w dniu 6 marca 2014 r. przeciwko małoletniemu pozwanemu B. C. (1) reprezentowanemu przez matkę B. C. (2) wniósł o obniżenie alimentów z kwoty po 500 zł miesięcznie do kwoty po 300 zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu podał, iż małoletni pozwany pochodzi ze związku małżeńskiego powoda z B. C. (2) . Alimenty w przywołanej wysokości zostały nałożone na powoda na
Czytaj więcej»

III RC 141/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2015-03-16

Data publikacji: 2015-11-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zupełne zerwanie pożycia małżeńskiego nie uchyla obowiązku przewidzianego w art. 27 kriop. Zakres tego obowiązku wyznaczają przepisy art. 136 kriop.
Sygn.akt III RC 141/14 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 5 marca 2015 r. Pozwem skierowanym do tut. Sądu w dniu 15 lipca 2014 r. powódka H. G. zwróciła się przeciwko E. G. o zasądzenie kwoty po 800,00 zł miesięcznie tytułem przyczynienia się do zaspokajania potrzeb rodziny, poczynając od dnia 1 lipca 2014 r., płatnej do rąk powódki do dnia 1-go każdego następującego po sobie miesiąca z góry, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat oraz o z
Czytaj więcej»

I C 469/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2016-10-25

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Niepotwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu nie stanowi dowodu. Brak wykazania zasadności powództwa powoduje uzasadnione wątpliwości co do przytoczonych przez powoda w pozwie okoliczności faktycznych.
Sygn. akt I C 469/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Barnak Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Skarbek po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa K. M. S.A. w K. przeciwko A. G. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział I Cywilny z 25 października 2016 r. Powód wniósł poz
Czytaj więcej»