Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
100

I C 1309/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2015-03-04

Data publikacji: 2015-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Z art. 6 k.c. wynika dla Sądu obowiązek rozstrzygnięcia merytorycznego nawet wtedy, gdy postępowanie dowodowe nie miało właściwie ze względu na bezczynność strony miejsca. W takiej sytuacji Sąd winien orzec na niekorzyść strony, która twierdzenia i roszczenia swe opierała na faktach nieudowodnionych
Sygn. akt I C 1309/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015 r. w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) W. przeciwko W. S. o zapłatę kwoty 10 299,62zł I Oddala powództwo; II Kosztami uiszczonej opłaty sądowej od pozwu w kwocie 515,00zł obciąża powoda (...) (...) W. . Uzasadnienie wyroku za
Czytaj więcej»

I C 1882/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2018-07-20

Data publikacji: 2020-03-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność zarządcy drogi za utrzymanie dróg publicznych oceniania jest na zasadach ogólnych, to jest na podstawie art. 415k.c.
Sygn. akt I C 1882/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Domińczak po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2018 roku w Dębicy na rozprawie sprawy z powództwa A. O. (1) przeciwko Towarzystwo (...) w W. o zapłatę kwoty 30.000,00 zł I Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powódki A. O. (1) kwotę 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysi
Czytaj więcej»

I Ns 27/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej nie jest odszkodowaniem
Sygn. akt I Ns 27/14 POSTANOWIENIE Dnia 24 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Kozik Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Powrózek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2016 r. w D. sprawy z wniosku A. B. , U. P. z udziałem : P. B. , R. B. , P. K. o ustanowienie drogi koniecznej p o s t a n a w i a : I Ustanowić na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr (...) położonej w P. objętej Księgą Wieczystą nr (...) służebność przejazdu, prz
Czytaj więcej»

II K 286/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2019-10-18

Data publikacji: 2021-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 286/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Artur Mielecki Protokolant: st. sekr. Halina Pieniążek po rozpoznaniu w dniu 4 października 2019 r, 18 października 2019 r. sprawy karnej K. S. s. J. i B. , ur. (...) w M. , oskarżonego o to, że: I. w okresie od 10 maja 2013 roku do 10 września 2014 roku w L. , woj. (...) , działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry po
Czytaj więcej»

II K 286/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2019-10-31

Data publikacji: 2021-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 286/16 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 października 2019r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny. W grudniu 2012r. oskarżony K. S. (1) zamieszkał ze swoją ówczesną partnerką E. C. ( uprzednio B. ) oraz jej małoletnim synem W. M. oraz dziadkami G. i M. K. w domu należącym do dziadków E. C. położonym w miejscowości L. (...) . W miesiącu kwietniu 2013r. oskarżony założył działalność gospodarczą związaną z budownictwem. Na przełomie kwietnia i maja 2013r. K. S.
Czytaj więcej»

II K 490/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2019-04-29

Data publikacji: 2020-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 490/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Mielecki Protokolant: st. sekr. Halina Pieniążek po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2019r., 17 kwietnia 2019 r. sprawy karnej M. M. (1) syna A. i M. , ur. (...) w R. oskarżonego o to, że: w dniu 25 lutego 2018 roku na ulicy (...) w D. , woj. (...) , kierował samochodem osobowym marki V. (...) o nr rej. (...) będąc w stanie nietrzeźwości,
Czytaj więcej»

II K 719/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2019-12-05

Data publikacji: 2021-02-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 719/17 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 05 grudnia 2019r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Oskarżony M. O. zatrudniony jest jako diagnosta w Przedsiębiorstwie (...) S.A. (...) w D. . Do jego obowiązków należy przede wszystkim przeprowadzanie okresowych badań technicznych wszystkich pojazdów, a więc również autobusów. W dniu 2 września 2016 roku przeprowadzał okresowe badanie techniczne autobusu marki A. (...) o nr rej. (...) . Dowód: wyj. osk. M. O. k. 18
Czytaj więcej»

II K 775/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2016-03-17

trafność 100%

Sygn. akt II K 775/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Wilk-Król Protokolant: st. sekr. sądowy Marcin Foryński-Kastoris po rozpoznaniu w dniach 27.03.2015 r., 22.05.2015 r., 08.07.2015 r., 19.08.2015 r., 07.10.2015 r., 08.12.2015 r. sprawy przeciwko J. K. (1) , synowi J. i A. , ur. (...) w Ł. oskarżonemu o to, że: w okresie od sierpnia 2004 roku do 13 sierpnia 2014 roku w P. , woj. (
Czytaj więcej»

II K 842/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2020-07-01

Data publikacji: 2020-12-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Formularz UK 1 Sygnatura akt II K 842/17. Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 form
Czytaj więcej»

II W 150/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dębicy

Data orzeczenia: 2017-10-17

Data publikacji: 2018-03-29

trafność 100%

Sygn. akt II W 150/17 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 17 października 2017 roku Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Obwiniona H. P. mieszka w miejscowości P. nr 126. Jest ona właścicielką działki nr (...) . Północna część działki o nr (...) przylega do drogi publicznej, jest ogrodzona i zabudowana budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Po stronie zachodniej działki nr (...) znajduje się działka nr (...) , własności K. N. , która pozostaje w związku małżeńskim z M. N. . P
Czytaj więcej»